Archive: april 2015

27/04/2015

Mengus avyttrar Solna Gate

Mengus första fond (Mengus I) – säljer kontorsfastigheten kv. Aprikosen 2, av Mengus namngiven Solna Gate. Fastigheten omfattar ca 35 000 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till Klövern AB till ett underliggande värde om drygt SEK 1,2 mdr.
Read More
nyhet_apr2015
17/04/2015

Mengus rekryterar

Private equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus I och Mengus II, rekryterar Sofie Ranhamn från Aberdeen Asset Management. Sofie kommer i sin roll som Associate främst att ägna sig åt investerarrapportering, transaktions- och uthyrningsstöd.
Read More
nyhet_basic