Archive: mars 2018

12/03/2018

SAS tecknar nytt hyresavtal i Frösundavik

Mengus tredje fond (Mengus 2016) äger den 45 000 kvm stora kontorsfastigheten Frösundavik, som ursprungligen uppfördes som SAS huvudkontor. SAS genomförde år 2003 en s.k. Sale- Lease-Back-affär varefter hela fastigheten hyrdes genom ett tjugoårigt s.k. Triple-Net-avtal. SAS och Mengus har nu ersatt Triple-Net-avtalet med ett sedvanligt hyresavtal.
Read More
nyhet-sas-mars18