Our News & Updates

17/02/2016

Mengus förvärvar SAS huvudkontor i Frösundavik

Mengus förvärvar SAS huvudkontor i Frösundavik från norska KLP och etablerar därigenom sin tredje fastighetsfond. Fastigheten är belägen Solna och inrymmer ca 42 000 kvm uthyrbar area samt garage. Den unikt ljusa och effektiva kontorsbyggnaden uppfördes av SAS år 1988 och har sedan dess tjänat som företagets huvudkontor. SAS har ett långt hyresavtal avseende hela fastigheten, nyttjar ca hälften för egen del och hyr ut återstoden till ett flertal företag, bl.a. Schneider och CSC.
Read More
Haga_Frosunda_Mengus
17/07/2015

Mengus andra fond blir fullinvesterad genom förvärv i Solna

Mengus förvärvar kontorsfastigheten Brahelund 3 från Internos. Därmed är Mengus andra fond fullinvesterad. Brahelund 3 är belägen vid Frösundaleden i Solna, nära E4:an, och inrymmer ca 10 200 kvm uthyrbar area samt garage. Fastigheten som är från 2002 blir ca 65% vakant när den största hyresgästen Liber flyttar i november.
Read More
nyhet_hagablue
02/07/2015

Per Niklasson ny VD för Mengus

Private equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus I och Mengus II, utnämner Per Niklasson till verkställande direktör. Per Niklasson, anställd i Mengus sedan 2007 och senior partner sedan 2011, har haft en ledande roll vid genomförande och finansiering av fondernas transaktioner liksom vid styrning och finansiell rapportering av fonderna.
Read More
nyhet_juli2015
27/04/2015

Mengus avyttrar Solna Gate

Mengus första fond (Mengus I) – säljer kontorsfastigheten kv. Aprikosen 2, av Mengus namngiven Solna Gate. Fastigheten omfattar ca 35 000 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till Klövern AB till ett underliggande värde om drygt SEK 1,2 mdr.
Read More
nyhet_apr2015
17/04/2015

Mengus rekryterar

Private equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus I och Mengus II, rekryterar Sofie Ranhamn från Aberdeen Asset Management. Sofie kommer i sin roll som Associate främst att ägna sig åt investerarrapportering, transaktions- och uthyrningsstöd.
Read More
nyhet_basic
14/01/2015

Mengus har fyllt upp totalt 13 000 kvm i Solna Gate

För ett år sedan fanns 2000 kvm vakanta kontorslokaler i Solna Gate i tillägg till de 11 000 kvm som Axfood skulle lämna i slutet av 2014. I dag har fastighetsägaren Mengus, tillsammans med CBRE, hyrt ut samtliga lokaler.
Read More
nyhet_jan2015
20/12/2014

Mengus söker analytiker

Vill du arbeta nära vår affär och bidra till vår fortsatta utveckling? Nu har du chansen när Mengus söker en analytiker. Du får möjlighet att arbeta med ett professionellt och affärsdrivet team där du som ensam analytiker supporterar och är delaktig i samtliga delar av vår verksamhet.
Read More
nyhet_basic
24/10/2014

Mengus tredje förvärv i centrala Stockholm

Mengus andra fond (Mengus II) – förvärvar kontorsbyggnaden kv. Uggleborg 14 från AFA Fastigheter. Tomträtten är belägen på Vasagatan och inrymmer ca 5400 kvm uthyrbar area samt garage.
Read More
uggleborg_mengus2
16/09/2014

Mengus registrerar sig som AIFM

Mengus har valt att registrera sig som en AIFM (Alternative Investment Fund Manager) till skillnad från att söka tillstånd. I dagsläget passade det med registrering för oss, vilket vi också fick bekräftat av Finansinspektionen under sommaren, säger Per Niklasson, partner på Mengus AIFM-direktivet implementerades i …

Read More
nyhetsep2014
19/06/2014

Mengus avyttrar Solna One

Mengus första fond (Mengus I) – säljer kontorsfastigheten kv. Solna Hilton 5, av Mengus namngiven Solna One. Fastigheten omfattar ca 14 000 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till Stockholm Fersen Fastighets AB som är helägt av Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse.
Read More
news_4