Our News & Updates

09/06/2014

Mengus förvärvar från Fabege

Mengus andra fond (Mengus II) – förvärvar kontorsbyggnaden kv. Duvan 6 från Fabege. Tomträtten är belägen nära centralstationen och inrymmer knappt 10000 kvm uthyrbar area samt garage.
Read More
Duvan6
17/04/2014

Mengus rekryterar Daniel Eriksson

Private equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus I och Mengus II, rekryterar Daniel Eriksson från Kista Galleria. Daniel Eriksson kommer främst att ägna sig åt fastighetsförvaltning...
Read More
daniel_nov14
03/09/2013

Mengus förvärvar i centrala Stockholm

Mengus andra fond (Mengus II) – förvärvar kontorsfastigheten kv. Härolden 44 från GE Capital Real Estate. Fastigheten är belägen på Kungsholmen och inrymmer ca 8500 kvm uthyrbar area samt garage.
Read More
news_1
15/11/2012

Mengus rekryterar Carl Michael Augustsson

Private equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus 2005 och Mengus 2011, rekryterar Carl Michael Augustsson från Granen Fastighetsutveckling AB. Carl Michael Augustsson tillträder posten som chef för fastighetsutveckling och förvaltning och blir delägare i Mengus 2011. Han har lång erfarenhet från projektutveckling och har haft ...
Read More
news_2
16/08/2012

Bristol-Myers Squibb flyttar sitt Nordiska huvudkontor till Solna Gate

Läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb har tecknat avtal med Mengus om hyra av 2 400 kvm i fastigheten Solna Gate för sitt Nordiska huvudkontor. Hyresavtalet löper under fem år, med inflyttning i december 2012.
Read More
news_3_2
09/08/2012

Mengus avyttrar Core Stockholm

Fastighetsfonden Mengus Stockholm 2005 AB säljer Järnplåten 29, av Mengus namngiven Core Stockholm. Byggnaden omfattar ca 3100 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling AB till ett underliggande värde om SEK 125m. Core Stockholm, belägen på Oxtorgsgränd 2-4 med närhet till ...
Read More
30/06/2012

Mengus 2011 reser totalt 860 MKR

Private Equity-firman Mengus, som sedan tidigare förvaltar fonden Mengus 2005, har rest ett utfäst fondkapital om 860 mkr i sin andra fond, Mengus 2011. Fonden genomförde en sista stängning i juni 2012 och skall investera i kontorsfastigheter med utvecklingspotential i Stockholmsregionen. . Fonden har tre års ...
Read More
05/03/2012

Mengus hyr ut till EMC Information Systems i Solna One

Fastighetsfonden Mengus hyr ut lokaler till EMC Information Systems Sweden AB. Lokalerna, om 1 004 kvm, är belägna i fastigheten Solna One, i Frösunda. Tillträde sker under sommaren 2012 med en hyrestid om fem år. EMC bygger informations- och virtualiseringsinfrastrukturer som hjälper människor och organisationer runt om i ...
Read More
13/12/2011

R/GA till Stockholm

New York-baserade reklambyrån R/GA öppnar nytt kontor i Stockholm och flyttar in hos Mengus i Core Stockholm (Järnplåten 29) på Oxtorgsgränd 2. Mengus hyr ut det sista vakanta kontorsplanet om 312 kvm till R/GA, en topprankad reklambyrå inriktad på interaktiva digitala medier. R/GA ingår i amerikanska ...
Read More
20/11/2011

Två nya rekryteringar till Mengus

Private Equity-firman Mengus, som förvaltar fastighetsfonderna Mengus 2005 och Mengus 2011, rekryterar Mattias Bulow och Jonas Andersson. . Mattias Bulow blir delägare i fonden Mengus 2011 och kommer främst att ägna sig åt fastighetstransaktioner i Mengus fonder. Han kommer närmast från fastighetsrådgivaren Savills Stockholmskontor där ...
Read More