Mengus

23/05/2018

Mengus avyttrar Fleming 7

Mengus andra fond (Mengus 2011) säljer sitt sista portföljinnehav, kontorsfastigheten Härolden 44, av Mengus namngiven Fleming 7. Fastigheten omfattar ca 10 000 kvm uthyrbar area samt garage och avyttras till Barings Real Estate till ett underliggande fastighetsvärde om drygt SEK 1,1 mdr.
Read More
nyhet-fleming
12/03/2018

SAS tecknar nytt hyresavtal i Frösundavik

Mengus tredje fond (Mengus 2016) äger den 45 000 kvm stora kontorsfastigheten Frösundavik, som ursprungligen uppfördes som SAS huvudkontor. SAS genomförde år 2003 en s.k. Sale- Lease-Back-affär varefter hela fastigheten hyrdes genom ett tjugoårigt s.k. Triple-Net-avtal. SAS och Mengus har nu ersatt Triple-Net-avtalet med ett sedvanligt hyresavtal.
Read More
nyhet-sas-mars18
31/01/2018

Mengus avyttrar HagaBlue

Mengus andra fond (Mengus 2011) – säljer kontorsfastigheten Brahelund 3, av Mengus namngiven HagaBlue. Fastigheten omfattar ca 10 200 kvadratmeter uthyrbar area samt garage och avyttras till DNB Scandinavian Property Fund.
Read More
nyhet-hagablue
22/06/2017

Mengus avyttrar Sthlm HUB

Mengus andra fond (Mengus 2011) säljer tomträttsfastigheten Uggleborg 14, av Mengus namngiven Sthlm HUB. Byggnaden omfattar ca 5 900 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till Union Investment.
Read More
nyhet-hub-juni
01/06/2017

Mengus avyttrar Copper Building

Mengus andra fond säljer kontorsfastigheten Duvan 6, av Mengus namngiven Copper Building. Tomträtten omfattar ca 9 700 kvadratmeter uthyrbar area och avyttras till KPA Pensionsförsäkring, som är ett dotterföretag i Folksamgruppen.
Read More
nyhet-copper-juni
16/01/2017

Mengus rekryterar Björn Lindahl

Björn Lindahl tillträder posten som chef för projekt- och fastighetsutveckling och blir delägare i Mengus 2016. Björn har verkat inom Arcona-koncernen i nästan 30 år, de senaste 10 åren som vVD för Arcona-koncernen och som VD för Arcona Concept.
Read More
nyhet_basic
16/08/2016

Mengus rekryterar ansvarig för fastighetsutveckling

Mengus är en fastighetsinriktad private equity-firma med fokus på kontorsfastigheter i Stor-Stockholm. Genom sina framgångsrika fonder förvaltar Mengus ett betydande kapital för en utvald grupp av långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare. Firman planerar för tillväxt och fortsatta investeringar i kontorsfastigheter i Stockholm med utvecklingspotential. Vi söker nu en person som ska vara ansvarig för fastighetsutveckling.
Read More
nyhet-aug16
15/03/2016

SthlmHUB fullt uthyrd

Mengus andra fond (Mengus 2011) – har hyrt ut merparten av kontorsbyggnaden kv. Uggleborg 14 på Vasagatan 12 i Stockholm (”SthlmHUB”). Byggnaden, som inrymmer ca 5 800 kvm uthyrbar area, är uthyrd till fyra välrenommerade företag. Samtliga inflyttningar sker i september/oktober 2016 och hyresavtalen har en löptid på fem till sju år.
Read More
nyhet_mars2016-2
17/02/2016

Mengus förvärvar SAS huvudkontor i Frösundavik

Mengus förvärvar SAS huvudkontor i Frösundavik från norska KLP och etablerar därigenom sin tredje fastighetsfond. Fastigheten är belägen Solna och inrymmer ca 42 000 kvm uthyrbar area samt garage. Den unikt ljusa och effektiva kontorsbyggnaden uppfördes av SAS år 1988 och har sedan dess tjänat som företagets huvudkontor. SAS har ett långt hyresavtal avseende hela fastigheten, nyttjar ca hälften för egen del och hyr ut återstoden till ett flertal företag, bl.a. Schneider och CSC.
Read More
Haga_Frosunda_Mengus
17/07/2015

Mengus andra fond blir fullinvesterad genom förvärv i Solna

Mengus förvärvar kontorsfastigheten Brahelund 3 från Internos. Därmed är Mengus andra fond fullinvesterad. Brahelund 3 är belägen vid Frösundaleden i Solna, nära E4:an, och inrymmer ca 10 200 kvm uthyrbar area samt garage. Fastigheten som är från 2002 blir ca 65% vakant när den största hyresgästen Liber flyttar i november.
Read More
nyhet_hagablue