Our News & Updates

Haga_Frosunda_Mengus
17/02/2016

Mengus förvärvar SAS huvudkontor i Frösundavik

Mengus förvärvar kontorsfastigheten Solna Haga 2:8 från KLP Kontorsfastigheter AB och etablerar därigenom sin tredje fastighetsfond.

Solna Haga 2:8 är belägen i nationalstadsparken i Solna, mellan Brunnsviken och E4:an, och inrymmer ca 42 000 kvm uthyrbar area samt garage. Den unikt ljusa och effektiva kontorsbyggnaden uppfördes av SAS år 1988 och har sedan dess tjänat som företagets huvudkontor. SAS har ett långt hyresavtal avseende hela fastigheten, nyttjar ca hälften för egen del och hyr ut återstoden till ett flertal företag, bl.a. Schneider och CSC.

Frösundavik har en fantastisk potential. Vi ska fortsätta förädlingen av fastigheten till en attraktiv business park för SAS och övriga hyresgäster med högt ställda krav på service. Läget i Solna är attraktivt och byggnaden är välskött och modern med alla ingredienser för ett slagkraftigt ”all-inclusive-erbjudande” till dynamiska företag, säger Hansi Danroth, Senior Partner på Mengus.

Det är också glädjande att vi genom detta förvärv har etablerat en tredje fond, med ett större utfäst kapital än i de tidigare fonderna, säger Per Niklasson, VD på Mengus. Parallellt med affärsplanen för Frösundavik kommer fonden att utvärdera ytterligare investeringsmöjligheter i kontorsfastigheter i Stockholm.

Tillträde till fastigheten planeras till april 2016. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och parterna ha enats om att inte kommunicera fastighetsvärdet. Linklaters var rådgivare till Mengus avseende fastighetsförvärvet och Vinge var rådgivare beträffande fondetableringen. Cushman & Wakefield och Cederquist var rådgivare till KLP.

För ytterligare information kontakta:
Per Niklasson, VD, Mengus, 08-510 669 04, per@mengus.se 

.

Ladda ner som PDF
Mengus

About Mengus

Mengus är en fastighetsinriktad private equity-firma med fokus på kontorsfastigheter i Stor-Stockholm. Genom sina framgångsrika fonder förvaltar Mengus ett betydande kapital för en utvald grupp av långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare. Mengus arbetar aktivt med sina investeringar för att skapa maximalt värde och Mengus fonder uppvisar avkastning i absolut toppklass. Mengus består av ett team med gedigen och bred erfarenhet och kompetens relaterat till uthyrning, fastighetsförvaltning, bygg, transaktioner, finansiering, redovisning och rapportering. För mer information besök www.mengus.se.

  •