Our News & Updates

09/06/2014

Mengus förvärvar från Fabege

Mengus andra fond (Mengus II) – förvärvar kontorsbyggnaden kv. Duvan 6 från Fabege. Tomträtten är belägen nära centralstationen och inrymmer knappt 10000 kvm uthyrbar area samt garage.

Byggnaden har Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, Brukarkooperativet JAG och Svenska Polisförbundet som största hyresgäster.

Den här investeringen passar oss perfekt eftersom vår affärsidé är att förvärva kontorsfastigheter i Stockholm med potential för värdeskapande, säger Henric From, VD för Mengus.

Byggnaden, som är belägen på Klara Södra Kyrkogata 1 nära centralstationen, byggdes år 1975 och har en god teknisk struktur som möjliggör öppna planlösningar med ett rationellt och kostnadseffektivt lokalutnyttjande för dess hyresgäster.
.

Duvan 6 har ett förstklassigt läge, där efterfrågan på kontorslokaler är stark och hyresnivån är under tillväxt. Läget, strax intill centralstationen, är under omdaning och uppgradering fortsätter Henric From.

Tillträde beräknas ske omkring den 15 augusti 2014. Transaktionen genomförs via förvärv av aktierna i ett ägarbolag. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

.

För ytterligare information kontakta:

Henric From, verkställande direktör, Mengus, 08-510 669 01 eller 0705-33 00 24

Ladda ner som PDF
Mengus

About Mengus

Mengus är en fastighetsinriktad private equity-firma med fokus på kontorsfastigheter i Stor-Stockholm. Genom sina framgångsrika fonder förvaltar Mengus ett betydande kapital för en utvald grupp av långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare. Mengus arbetar aktivt med sina investeringar för att skapa maximalt värde och Mengus fonder uppvisar avkastning i absolut toppklass. Mengus består av ett team med gedigen och bred erfarenhet och kompetens relaterat till uthyrning, fastighetsförvaltning, bygg, transaktioner, finansiering, redovisning och rapportering. För mer information besök www.mengus.se.

  •