Our News & Updates

03/09/2013

Mengus förvärvar i centrala Stockholm

Mengus andra fond (Mengus II) – förvärvar kontorsfastigheten kv. Härolden 44 från GE Capital Real Estate. Fastigheten är belägen på Kungsholmen och inrymmer ca 8500 kvm uthyrbar area samt garage.

Fastigheten har tandvårds- och läkemedelsverket, immaterialrättsbyrån Brann och IT-företaget Tacton som största hyresgäster.

Den här fastigheten passar oss perfekt eftersom vår affärsidé är att förvärva kontorsfastigheter i Stockholm med potential för värdeskapande.

Henric From, VD för Mengus

Fastigheten, som är belägen på Fleminggatan nära centralstationen, byggdes år 1964 som huvudkontor för Ångpanneföreningen (nuvarande ÅF). Byggnaden har en god teknisk struktur som möjliggör öppna planlösningar med ett rationellt och kostnadseffektivt lokalutnyttjande för dess hyresgäster.
.

Härolden 44 har ett förstklassigt läge, där efterfrågan på kontorslokaler är stark och hyresnivån är under tillväxt. Det finns även potentiella byggrätter som vi avser att utveckla under de närmaste åren.

Tillträde beräknas ske omkring den 30 september 2013. Transaktionen genomförs via förvärv av aktierna i ett ägarbolag. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Tenzing var rådgivare till GE Capital Real Estate vid transaktionen.
.

För ytterligare information kontakta:

Henric From, verkställande direktör, Mengus, 08-510 669 01 eller 0705-33 00 24

Ladda ner som PDF
Mengus

About Mengus

Mengus är en fastighetsinriktad private equity-firma med fokus på kontorsfastigheter i Stor-Stockholm. Genom sina framgångsrika fonder förvaltar Mengus ett betydande kapital för en utvald grupp av långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare. Mengus arbetar aktivt med sina investeringar för att skapa maximalt värde och Mengus fonder uppvisar avkastning i absolut toppklass. Mengus består av ett team med gedigen och bred erfarenhet och kompetens relaterat till uthyrning, fastighetsförvaltning, bygg, transaktioner, finansiering, redovisning och rapportering. För mer information besök www.mengus.se.

  •