Our News & Updates

17/10/2022

Mengus får högsta betyg i GRESB.

Mengus har erhållit fem av fem stjärnor i GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – som är den världsledande organisationen inom utvärdering och benchmarking av ESG-arbete. Totalt omfattas tillgångar motsvarande ca USD 6 biljoner.

Mengus har erhållit fem av fem stjärnor i GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – som är den världsledande organisationen inom utvärdering och benchmarking av ESG-arbete. Totalt omfattas tillgångar motsvarande ca USD 6 biljoner.

I GRESB bedöms ett omfattande antal ESG-relaterade dimensioner som slutligen delas in i ett betyg för hållbarhetsresultat i fastighetsverksamheten (PERFORMANCE) och ett betyg för hur hållbarhetsarbetet hanteras från ett organisationsperspektiv (MANAGEMENT).

Vi är extra stolta över att komma topp-3 av samtliga 118 rapporterande europeiska kontorsfastighetsbolag inom performance-delen, dvs den del som gör mätbar och handgriplig skillnad för miljömässig och social hållbarhet i fastigheterna, säger Gustaf Knall som är transaktionsansvarig på Mengus, och fortsätter: Att nå bra hållbarhetsresultat är en väldigt bra affär och helt avgörande för att repositionera våra fastigheter och skapa värde. Vi bidrar både till samhällsförbättringar och levererar överavkastning, vilket uppskattas av investerarna.

Daniel Eriksson, fastighetschef på Mengus, fyller i: Vår största insats för miljön är att återvinna nedgångna fastigheter. Vi brukar säga att vi gör bruna hus till gröna. Vår fastighet Gate:01 i Frösundavik har till och med klassningen Excellent i BREEAM vilket är ovanligt för icke-nyproduktion. Faktum är att den fastigheten är helt klimatneutral, CO2 noll, inom scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet.

Mengus har från starten arbetat fokuserat och målvetet med hållbarhetsfrågor. Företaget var en av de första fastighetsägare att använda gröna hyresavtal och har alltid uppnått höga miljöklassningsnivåer i sina hus. Gate:01 var också den första kontorsfastigheten i Sverige som erhöll en wellness-klassning enligt det amerikanska systemet Fitwel.

Redan från dag ett har vi satt likhetstecken mellan miljöförbättringar och lönsamhet, säger Henric From, grundare av Mengus. Allra tydligast var det på drift- och byggkostnadssidan från början, men såväl området i stort som vårt arbete har utvecklats. Vi jobbar nära våra fastigheter och i synnerhet våra kunder, hyresgästerna. Vi vill bidra till att de har lättare att rekrytera och bibehålla personal. I våra NKI-undersökningar har vi fått högsta betyg på att de trivs. Våra insatser med att skapa en trivsam, sund och dynamisk miljö adderat med ett omfattande serviceerbjudande bidrar till att minska sjukfrånvaron enligt svarsföretagen själva. Sådana kvitton på att vi gör skillnad är väldigt inspirerande och motiverande för mig och hela teamet, konstaterar Henric From.

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Knall, gustaf@mengus.se

.

Ladda ner som PDF
Mengus

About Mengus

Mengus är en fastighetsinriktad firma med fokus på kontorsfastigheter i Stor-Stockholm. Genom sina framgångsrika fonder förvaltar Mengus ett betydande kapital för en utvald grupp av långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare. Mengus arbetar aktivt med sina investeringar för att skapa maximalt värde och Mengus fonder uppvisar avkastning i absolut toppklass. Mengus består av ett team med gedigen och bred erfarenhet och kompetens relaterat till uthyrning, fastighetsförvaltning, bygg, transaktioner, finansiering, redovisning och rapportering. För mer information besök www.mengus.se.

  •